L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia sol·licita al Ministeri d’Energia l’arxiu dels projectes de prospeccions petrolieres del Mar Balear i de Casablanca.

Des de l’any 2013, l’Aliança Mar Blava, a la qual es troba adherit l’Ajuntament de Sant Josep, està duent a terme accions per intentar aturar els projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a la mediterrània nord-occidental. Aquests projectes podrien tenir greus impactes sobre hàbitats i espècies de gran valor natural (i en alguns casos protegides), el medi ambient, la població, el paisatge, el patrimoni i, en conseqüència, sobre l’economia de l’illa d’Eivissa i del municipi de Sant Josep de sa Talaia i podria afectar sectors tan estratègics com el turisme o la pesca, que depenen del bon estat del medi ambient.

L’Aliança Mar Blava té com a objectius actualment:

 1. Aconseguir que la Mediterrània espanyola sigui declarada per Llei a les Corts Generals com a zona lliure de prospecció d’hidrocarburs.
 2. Aconseguir l’arxiu definitiu de tots els projectes d’exploració d’hidrocarburs i de totes les sol·licituds de nous permisos d’investigació d’hidrocarburs que amenacen el Mediterrani espanyol.
 3. Fomentar el desenvolupament i la implantació urgent d’un model energètic sostenible, basat primordialment en l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables.

Per les característiques, configuració i tasques desenvolupades, l’aliança és una entitat única a l’illa d’Eivissa i amb un grau de representativitat extraordinàriament alt. Avui dia ja hi ha més de 100 entitats adherides a l’Aliança, entre administracions, empreses privades i organitzacions. L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia és una de les institucions adherides gairebé des dels inicis a l’Aliança Mar Blava i des d’aleshores ha participat activament com a membre del ple i del grup de coordinació de l’Aliança. L’ajuntament ha finançat des de l’any 2014 l’acció de l’Aliança mitjançant aportacions econòmiques de 7.000 € anuals (un total de 28.000 € fins a l’any 2017).

Gràcies a la feina que es realitza des de l’Aliança Mar Blava, les administracions obtenen informació detallada i actualitzada dels projectes d’exploració d’hidrocarburs sol·licitats o projectats a la mediterrània, així com consell sobre les actuacions que es poden dur a terme i assessorament tècnic i jurídic. Avui en dia hi ha 2 projectes que per les seves característiques i per l’esgotament dels terminis per la presentació de documentació haurien de ser arxivats pel Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD):

 1. Projecte de Campanya Sísmica 2D al Mar Balear: promogut per l’empresa Spectrum Geo Limited l’any 2013, aquest projecte contempla el sondeig acústic-sísmic de tot el mar oriental de les Illes Balears, des del nord de Menorca fins al sud de Formentera. En aquest cas l’empresa no ha realitzat els corresponents estudis d’impacte ambiental tot i haver obtingut una pròrroga per part del Ministeri de Medi Ambient. Un cop transcorreguts els terminis sense que l’empresa hagi presentat la documentació ambiental, el gener de 2018 el MINETAD hauria d’haver arxivat l’expedient.
 2. Projecte de Sondejos exploratoris a la Plataforma Casablanca: promogut per l’empresa Repsol l’any 2014, el projecte contempla la realització de perforacions de sondeig al voltant de la plataforma de Casablanca, a les costes de Tarragona. L’octubre de 2017 es van complir 3 sense que s’hagi iniciat l’avaluació d’impacte ambiental i per tant, el MINETAD hauria de caducar l’expedient.

En vista de la situació en què es troben aquests expedients, que haurien de ser arxivats l’Administració estatal. És per tot això que l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha remès, en data 4 d’abril de 2018, escrits al MINETAD sol·licitant l’arxiu i caducitat d’aquests projectes en compliment d’allò que estableix la normativa que regula les activitats d’exploració i explotació d’hidrocarburs.

Sant Josep de sa Talaia, 4 d’abril de 2018.

 

Carta abierta de la sociedad civil

Estimado/a representante, El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluye que la ventana para evitar impactos climáticos verdaderamente catastróficos

¡Bienvenida a Mar Blava, ALNITAK!

Recibimos a Asociación Alnitak como nuevo miembro de nuestra organización. Aprovechando su escala en la isla de Eivissa la semana pasada, nos pudimos ver y

Mar Blava cumple 8 años

¡Hoy estamos de celebración! Cumplimos 8 años y por fin hemos visto realizado nuestro sueño! Tras mucho trabajo y esfuerzo, hemos conseguido que se prohíban

Comparte esta información

WhatsApp
Facebook
Twitter
Mail

Mensaje importante:

SESIÓN DE TRABAJO Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
SOBRE EL FUTURO DE LA ALIANZA MAR BLAVA

 • Fechas correctas: 14/6/2022, de 10:00 a 17:00
 • Será presencial en:
  Can Casals, 
  Carrer del Músic Fermí Marí, 34, 07800 Eivissa, Illes Balears.
  Con posibilidad de conexión on line.
 • Orden del día (punto único):
  – Discusión y decisión en relación al trabajo actual y futuro de la Alianza Mar Blava.
 • Os rogamos encarecidamente que podáis participar presencialmente, dada la relevancia del encuentro, pero en el caso de necesidad, realizaremos también una conexión on line.
 • Revisad el documento del Acta de la Asamblea Extraordinaria realizada el pasado 4/05/2022.
 • Confirmaciones de asistencia: comunicacion@marblava.org

Muchas gracias.